Hatet

I visse kretser hater vi
så godt som ikke. Det å bli
umyndiggjort vil hatet fri.
Vi vet ikke hva det vil si!