Helt åpenbart

I visse kretser er det klart
og opplagt og helt åpenbart
at om du har en dårlig dag
er ikke dagen til behag.