Ikke trist

I visse kretser gir det mot
å kjenne det er liv i rot.
Det er, det som er ubevisst,
i visse kretser ikke trist.