Må en nok

I visse kretser må en nok
til enhver tid ha skriveblokk
tilgjengelig i fall det blir
for dumt å finne glanspapir.