Som betalt

I visse kretser vet man alt
er redegjort for og betalt.
Forbannet er man. Det er leit.
Men på den annen side greit.