Som Jesus

I visse kretser er det fint,
og maskulint og feminint,
å være slik som Jesus var;
helt uforklarlig snill og rar!