Som ren og pen

I visse kretser trives en
som spesiell, som ren og pen.
Og det er spesielt da folk
som pene ellers må ha tolk.