Det skjer

I visse kretser blir det stilt
om ikke fjernsynet er snilt.
Det er fordi en er så brav.
En slår det ganske enkelt av.