En tanke før landgang

I visse kretser er det gjort
og ikke til å komme bort
fra når en har satt sine spor.
Det plager ikke den som ror.