Rart

I visse kretser er det rart
at hva som synes veldig klart
slett ikke synes klart for de
som kretsen vår vil være i.