Stilling

I visse kretser er det lurt
å ikke være etterspurt
når målet er å vinne spill.
Man tjener på å være snill.