En tror på det

I visse kretser er det rart,
på ingen måte veldig klart,
at en skal være sånn normal.
En frelses nemlig som helt gal.