Slik å være

I visse kretser går man inn
for saken med et artig sinn.
Man tenker man er schizofren
og virker både ren og pen!