Ens øyne

I visse kretser ser man stygt
på de som ikke gjør det trygt
å se på dem med barnets blikk.
Man ser på dem med sånn kritikk!