Slikt blir en tilgitt

I visse kretser er det surt
å ikke Kristus klart ha turt.
Men er det surt så er ens vei
til Kristus helt umulig ei.