Frihet

I visse kretser er det lurt
å ikke opptre søtt og surt
men ja tilkjennegi, og nei,
og kjærlig faktisk vise vei.