Grunnregel

I visse kretser er det klart
at der er veldig mye rart
å skjele til i verden stor.
Den klarer seg som heller tror.