Vær fri

I visse kretser er det lurt,
selv om det nok kan virke surt,
å være åpen om sin synd.
For ellers vil en miste fynd.