Når en er redd

I visse kretser er et pledd
svært fint å ha når en er redd.
Men bedre er tilhørighet
til en utvilsom øvrighet.