Badets glede

I visse kretser er en glad
for at en kan ta seg et bad.
For rensende er ild og vann.
Og det er vondt å stå i brann.