Framme da

I visse kretser er det mildt
sagt pent og flott og fint og gildt
når man har innrømmet sin skam.
Da har man nemlig kommet fram.