Vilt er det

I visse kretser er det vilt
at Kristus ikke er bestilt.
For er han ikke, er han dom.
Man bør utvilsomt være from.